ADR Talks Başlıyor

singapur arabuluculuk konvansiyonu

24 Nisan Pazar

}

11.30 - 14.30

Çevrimiçi

3 Saat

 

NELERİ KONUŞUYORUZ

“Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu İle Tanışalım,” ADR TALKS serisinin Nisan ayı içinde 2 bölüm halinde canlı çevrimiçi olarak yapılacak ilk programlarıdır. 11.04.2022 tarihinde Türkiye için dünyada yürürlüğe girecek olan Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu oluşturulma nedenleri, hazırlık süreçleri, uluslararası ticaretin rahat ve sürdürülebilir olmasına katkısı, kolay icra edilebilirlik mekanizmasının önemi, konvansiyonun başka ülkelerdeki uygulama örnekleri iki program kapsamında bütünsel bağlamda içerikte yer almaktadır.

 • Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu nedir? Nasıl oluşturulmuştur? Neden ihtiyaç duyulmuştur?
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu ilişkisi, konvansiyonun bu hedeflerin realizasyonu için beklenen yararı nedir? Global Pounds konferansları ve günümüze yansımaları nelerdir?
 • Uluslararası ticaretin, yatırımların, yatırımcı-devlet ilişkilerinin ve işbirliğinin daha hızlı, güvenilir ve etkin platformlar üzerinden yürütülebilmesinde Konvansiyonun rolü ve önemi nedir?
 • Türkiye için Singapur Arabuluculuk Konvansiyonunun önemi ve yararları
 • Arabulucular için Konvansiyonu uygulama yöntemleri
 • İş dünyası ve yararlanıcılar için Singapur Arabuluculuk Konvansiyonundan yararlanma temel bilgileri
 • Dünyada Singapur Konvansiyonu uygulamalarından örnekler

 

KİMLER KATILIR?

 • İş dünyasında aktif rolü olan yöneticiler, kurucular, YK üyeleri, danışmanlar
 • Aktif uluslararası ticaret yapan kurum ve kuruluşların yöneticileri, tedarikçileri
 • Sürdürülebilirlik projeleri içinde yer alanlar
 • Avukatlar, arabulucular, hakemler
 • Her disiplinden öğrenciler, akademisyenler
 • Uluslararası ticari işbirliklerine acık sektörlere destek veren STK’ların  yöneticileri, üyeleri
 • Girişimciler, Start-up ekipleri, yatırımcılar

 

KONUŞMACI KİMDİR?

DR Talks Nisan ayında yer alacak 2 bölümlük SİNGAPUR KONVANSİYONU İLE TANIŞALIM söyleşilerinde konuşmacı Ferda Canözer Paksoy olacaktır. 2006 yılından bu yana Arabulucu, Müzakereci, Eğitmen ve Uyuşmazlık Çözüm Danışmanı olarak aktif çalışmalarını, yurtiçi-yurtdışı eğitimlerini sürdüren konuşmacı, Birleşmiş Milletler Proje ve Fonlar Ombudsmanlığı Uluslararası Arabuluculuk Paneli Türkiye Üyesi, Abu Dhabi Global Arabulucular Paneli Üyesi, Asya-Afrika Arabulucular Derneği üyesi ve danışma kurulunda görevlidir. Singapur Arabuluculuk oluşum sürecini yakından takip eden, bu yönde çalışmalarını sürdüren konuşmacının aynı zamanda uluslararası IMI akreditasyonu bulunmaktadır.

AdrIstanbul platformunun kurucusu olan Ferda Canözer Paksoy, bu platform ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde kurulan, The Solution’da (Çözüm Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi) Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu ve Birleşmiş Milletler Sürüdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yollarının global standartlarda uygulanması çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarih

24 Nisan 2022 

Süre

3 saat

 

Ücret

175 TL – KDV dahil

Öğrenci : 100Tl – KDV dahil

 

Eğitim Yeri

Çevrimiçi – Katılım işlemini tamamlayanlara kapalı Zoom linki iletilecektir.

 

Ayrıntılı Bilgi

info@adristanbul.com