ADR Talks

Arabuluculuk ve Tahkimin Birlikte Kullanıldığı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Arabuluculuk ve Tahkimin Birlikte Kullanıldığı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

25 Haziran 2022

}

11.30-13.30

Çevrimiçi

2 Saat

 

NELERİ KONUŞUYORUZ

Konu: Arabuluculuk ve Tahkimin Birlikte Kullanıldığı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Ticari uyuşmazlıkların etkin çözümünde, arabuluculuk ve tahkimin birlikte kullanıldığı yöntemler öne çıkmaya başlamıştır. Bu karma (hibrit) yöntemler çoğunlukla Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) veya Tahkim-Arabuluculuk (Arb-Med) olarak şekillenmektedir.

Uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle çözümlenmesi, taraflar arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin devamının sağlanması ile sürdürülebilir çözümlere ulaşmak, bu yöntemlerin tercih edilmesindeki temel sebeplerdir. Singapur Konvansiyonu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Tahkim-Arabuluculuk yönteminin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarda daha sık kullanılacak olması da muhtemeldir.

Bu Programda, arabuluculuk ve tahkimin birlikte kullanıldığı farklı modelleri ele almak ve bu yöntemlerin, avantaj ile dezavantajlarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

 

KİMLER KATILIR?

  • İş dünyasında aktif rolü olan yöneticiler, kurucular, YK üyeleri, danışmanlar
  • Aktif uluslararası ticaret yapan kurum ve kuruluşların yöneticileri, tedarikçileri
  • Sürdürülebilirlik projeleri içinde yer alanlar
  • Avukatlar, arabulucular, hakemler
  • Her disiplinden öğrenciler, akademisyenler
  • Uluslararası ticari işbirliklerine acık sektörlere destek veren STK’ların  yöneticileri, üyeleri
  • Girişimciler, Start-up ekipleri, yatırımcılar

 

KONUŞMACI KİMDİR?

Dr. Candan Yasan Tepetaş, LL.M.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tarih

25 Haziran 2022

 

Süre

2 saat

 

Eğitim Yeri

Çevrimiçi – Katılım işlemini tamamlayanlara kapalı Zoom linki iletilecektir.

 

Ayrıntılı Bilgi

info@adristanbul.com