Arabuluculukta Taraf Vekillği Uluslararası Akreditasyon Eğitimleri

1.Modül , 17-18 Ekim 2023

2.Modül, 19-22 Ekim 2023

3. Modül Assessment (değerlendirme)
Kasım tarihleri katılımcılarla belirlenecektir

Çevrimiçi

 

Düzenleyenler

ADRIstanbul and Sage Mediation

Eğitimlerin Amacı

Toplam 3 aşamalı 3 modüllü eğitim programında  bireysel, kurumsal ve kamuda çalışan avukatların yerel ve uluslararası uyuşmazlılarda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri konusunda   Uluslararası Taraf  Vekilliği akreditasyonu ( IMI ) elde etmeleri için  geliştirici ve hazırlayıcı içerikler yer almaktadır.

Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu’nun Türkiye için yürürlüğe girmesi ile birlikte, özellikle sınır ötesi Ticari uyuşmazlıkların çözümünde Arabuluculuk ve dolayısıyla  Arabuluculukta Taraf Vekilliği (Uyuşmazlık Çözümü Uzman Avukatlığı ) giderek daha gerekli  olacak , bu alanda uzmanlaşmanın  önemi artacaktır.

Yatırımcı-devlet uyuşmazlıkları,  kredi- finasman ve ithalat/ihracattan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile Uluslararası Ticaretin yepyeni eko sistemelere taşındığı girişimcilik ekonomisinin de uyuşmazlıkları önleme ve çözmede bu uzmanlığı  kullanmayı arttıracağı dünyadaki örnekler ve gelişimden görülmektedir.

Türkiye’de ilk kez ADRIstanbul (Themis Alternatif Uyuşmazlık Çözüm, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd Şti) ülkemizde bu yönde hazırlık yapmaları amacıyla avukatlara ve hukukçulara yönelik olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Taraf Vekilliğinde Uluslararası Uzmanlık Akreditasyonu için eğitimler sunmayı planlamıştır.

 Bu alanda öncü olan ADRIstanbul  (www.adristanbul.com )  bu eğitimler için  alanında uzman eğitmenleri bulunan ve IMI, (www.imimediation.org)   SIMI (www.simi.org.sg  )  QAPsi /uluslararası akreditasyon yetkilisi  olan Singapur merkezli  Sage Mediation ile  işbirliği yapmaktadır.  (https://sagemediation.sg )

Eğitim Modülleri

 • Eğitim modülleri 3 aşamalıdır. İlk modül ; ADRIstanbul eğitmenleri tarafından tamamen Türkçe verilen toplam 14 saatlik uygulamalı “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Uygulamalarında Taraf Vekilliği” eğitimidir.  10 saat teori , 4 saat uygulama dan oluşan eğitimde  taraf vekilliğine hazırlanma, risk analizi, strateji oluşturma, süreç yönetimi, müzakere teknikleri , menfaat odaklı işbirliği, icra edilebilirlik değerlendirmeleri yer almaktadır.  Bu eğitime Hukuk Fakültesi mezunları katılabilir. ADRİstanbul tarafından eğitime düzenli katılıp tamamlayanlara katılım sertifikası verilecektir.
 • İkinci modül; Sage Mediation ve ADRIstanbul’un birlikte yeraldığı  , ortak sertifika verilecek, eğitimin İngilizce yapılacağı toplam 16 saatlik ve  uygulamalı  bir modüldür.  Eğitimler Sage Mediation  kurucu ortağı ve CEO su  Aloysius Goh ile  uzman danışman, eğitmen  Low Lıh Jeng  ve  ADRIstanbul eğitmenlerince gerçekleştirilecek, 12 saat Sage + saat ADRIstanbul eğitmenleri ile çalışılacaktır. Program içeriğinde ; uyuşmazlık çözümünde müvekkil- vekil işbirliği,  sürdürülebilir ve icra edilebilir anlaşmalara ulaşmak, zorlayıcı ve suçlayıcı taktiklerin üstesinden gelmek ve uluslararası uyuşmazlık çözüm müzakaresi yöntemleri yer almaktadır.
 • Üçüncü modül; Arabuluculuk, Taraf Vekilliği alanlarında dünyaca bilinen uluslararası akreditasyon kurulusu IMI (International Mediation Instutititon ) tarafından Mediation Advocacy (Arabuluculukta Taraf Vekilliği ) akreditasyon değerlendirme ve onaylama kurumu olma yetkisi verilmiş  Sage Mediation tarafından gerçekleştirilecektir. Bu modülde bağımsız uzman ve değrlendiriciler tarafından değerlendirme yapılacak  vak’a çalışmaları yer almaktadır. Bu module katılanlar kendilerine iletilecek uyuşmazlık örnekleri üzerinden taraf vekilliği çalışması yaparak değerlendirme sürecine katılacak ve başarılı olanlar, Sage Mediation tarafından tamamlanacak süreçle  IMI akreditasyonlu “ Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Uzmanı  Avukat/Danışman”  olma hakkını kazanacaklardır.
 • Uluslararası Akreditasyon almak isteyen katılımcıların ilk iki modüldeki eğitimleri almış olması, 2. Modül’e  katılmak isteyenlerin ilk modülü tamamlamış olması zorunludur.  Sadece  ilk module katılmak isteyenler , o modul ile  sınırlı eğitim alabilirler.

Eğitim Yeri

Online, Katılımcılara özel Zoom linki paylaşılacaktır.

Eğitim Programları

Katılımcılar ile eğitimden 3 gün önce paylaşılacaktır.

Eğitim Dili

 1. Modül Türkçe, 2. Ve 3. Modüller İngilizce . (IELTS degree 7,speaking, reading )

 

Eğitim Katılımcı Sayısı

Her bir modül maximum 20 kişi

 

Eğitim Tarihleri

1.Modül , 17-18 Ekim 2023

2.Modül, 19-22 Ekim 2023

3. Modül Assessment ( değerlendirme)
Kasım tarihleri katılımcılarla belirlenecektir

Eğitim Bedelleri

  İlk modül 2.500 + KDV TL
  İkinci modül 5.000 +KDV TL

  İkisi birlikte 6.500 + KDV

  Üçüncü modül değerleme ; 400 SGP (Singapur Doları)

   

  Bilgi İçin

  info@adristanbul.com