Arabuluculukta Taraf Vekillği Uluslararası Akreditasyon Eğitimleri

1.Modül , 16-18 Ağustos 2022

2.Modül, 22-24 Ağustos 2022

Assessment 29 Ağustos- 02 Eylül 2022

Çevrimiçi

 

Düzenleyenler

ADRIstanbul and Sage Mediation

Eğitimlerin Amacı

Toplam 3 aşamalı 3 modüllü eğitim programında  bireysel, kurumsal ve kamuda çalışan avukat arabulucuların, Temel Arabuluculuk Eğitimini tamamlamıs olan Hukukcuların  yerel ve uluslararası uyuşmazlıklarda  Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri konusunda   Uluslararası Arabuluculuk  akreditasyonu ( IMI ) elde etmeleri için  geliştirici ve hazırlayıcı içerikler yer almaktadır.

Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu’nun Türkiye için yürürlüğe girmesi ile birlikte, özellikle sınır ötesi Ticari uyuşmazlıkların çözümünde Arabuluculuk , Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolu olarak giderek daha ön plana cıkacak, bu alanda uzmanlaşmanın  önemi artacaktır.

Yatırımcı-devlet uyuşmazlıkları,  kredi- finasman ve ithalat/ihracattan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile Uluslararası Ticaretin yepyeni eko sistemelere taşındığı girişimcilik ekonomisinin de uyuşmazlıkları önleme ve çözmede bu uzmanlığı  kullanmayı arttıracağı dünyadaki örnekler ve gelişimden görülmektedir. Sürdürülebilirliğin saglanması odaklı uyuşmazlık çözümlerinde global sisteme uyumlu arabuluculuk yapma becerisi edinmiş olmak,  uygulamanın da değerini arttırmaktadır.

Türkiye’de ilk kez ADRIstanbul (Themis Alternatif Uyuşmazlık Çözüm, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd Şti) ülkemizde bu yönde hazırlık yapmaları amacıyla avukatlara ve hukukçulara yönelik olarak Arabuluculukta Uluslararası Uzmanlık Akreditasyonu için eğitimler sunmayı planlamıştır.

 Bu alanda öncü olan ADRIstanbul  (www.adristanbul.com )  bu eğitimler için  alanında uzman eğitmenleri bulunan ve IMI, (www.imimediation.org)   SIMI (www.simi.org.sg  )  QAPsi /uluslararası akreditasyon yetkilisi  olan Singapur merkezli  Sage Mediation ile  işbirliği yapmaktadır.  (https://sagemediation.sg )

Eğitim Modülleri

Eğitim modülleri 3 aşamalıdır.

 • İlk modül ; ADRIstanbul eğitmenleri tarafından tamamen Türkçe verilen toplam 14 saatlik uygulamalı “Arabuluculuk ile Sınır ötesi Uyuşmazlık Çözümleri “ eğitimidir.  12  saat teori , 4 saat uygulama dan oluşan eğitimde arabuluculuğa hazırlık, tarafların sürecs hazırlanması,  risk analizi, strateji oluşturma, süreç yönetimi, müzakere teknikleri , menfaat odaklı işbirliği, icra edilebilirlik değerlendirmeleri yer almaktadır.

  Bu eğitime Hukuk Fakültesi mezunu ve Temel Arabuluculuk Eğitimini tamamlamıs olanlarla , fiilen Arabuluculuk Siciline kayıtlı olanlar katılabilir. ADRİstanbul tarafından eğitime düzenli katılıp tamamlayanlara katılım sertifikası verilecektir.

 • İkinci modül; Sage Mediation ve ADRIstanbul’un birlikte yeraldığı  , ortak sertifika verilecek, eğitimin İngilizce yapılacağı toplam 16 saatlik ve  uygulamalı  bir modüldür.  Eğitimler Sage Mediation  kurucu ortağı ve CEO su  Aloysius Goh ile  uzman danışman, eğitmen  Low Lıh Jeng  ve  ADRIstanbul eğitmenlerince gerçekleştirilecek, 12 saat Sage + saat ADRIstanbul eğitmenleri ile çalışılacaktır.

  Program içeriğinde ; uyuşmazlık çözümünde müvekkil- vekil işbirliği,  sürdürülebilir ve icra edilebilir anlaşmalara ulaşmak, zorlayıcı ve suçlayıcı taktiklerin üstesinden gelmek ve uluslararası uyuşmazlık çözüm müzakaresi yöntemleri yer almaktadır.

 •  Üçüncü modül; Arabuluculuk, Taraf Vekilliği alanlarında dünyaca bilinen uluslararası akreditasyon kurulusu IMI (International Mediation Instutititon ) tarafından Mediation Advocacy (Arabuluculukta Taraf Vekilliği ) akreditasyon değerlendirme ve onaylama kurumu olma yetkisi verilmiş  Sage Mediation tarafından gerçekleştirilecektir.

  Bu modülde bağımsız uzman ve değrlendiriciler tarafından değerlendirme yapılacak  vak’a çalışmaları yer almaktadır. Bu module katılanlar kendilerine iletilecek uyuşmazlık örnekleri üzerinden Arabuluculuk çalışması yaparak değerlendirme sürecine katılacak ve  başarılı olanlar, Sage Mediation tarafından tamamlanacak süreçle  IMI sertifikasyonlu “ Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Uzmanı, Arabulucu ”  olma hakkını kazanacaklardır.

  Uluslararası Akreditasyon almak isteyen katılımcıların ilk iki modüldeki eğitimleri almış olması, 2. Modül’e  katılmak isteyenlerin ilk modülü tamamlamış olması zorunludur.  Sadece  ilk module katılmak isteyenler , o modul ile  sınırlı eğitim alabilirler.

Eğitim Yeri

Online, Katılımcılara özel Zoom linki paylaşılacaktır.

Eğitim Programları

Katılımcılar ile eğitimden 3 gün önce paylaşılacaktır.

Eğitim Dili

İlk Modül Türkçe,  2. Ve 3. Modüller İngilizce . (IELTS degree 7,speaking, reading seviyesi yardımcı olur)

Eğitim Katılımcı Sayısı

 Her bir modül maximum 25 kişi.   (ilk iki modul için )

Eğitim Tarihleri

1.Modül , 16-18 Ağustos 2022

2.Modül,  22-24 Ağustos 2022

3.Modül 29 Ağustos – 2 Eylül 2022 tarihlerinde Sage Mediation tarafından assessment tamamlanıyor.

Eğitim Bedelleri

İlk Modül   2.500 TL  + KDV

İkinci Modül  3.250 TL  + KDV

İki modül birlikte  kayıt;  5.000 TL + KDV **

Üçüncü Modül, Değerlendirme  ve Akreditasyon  4.250  TL ( 370 Singapur Doları ). ***

Bu çalışma Sage Mediation ile yapılacak, ödemeler o kurumun ileteceği yere gönderilecektir.

** Sadece bu eğitim kapsamında iki module katılan katılımcılar için özel olarak indirim uygulanmış  ücrettir.

***Sage Mediation’ın bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

Bilgi İçin

info@adristanbul.com