Dr. Candan Yasan Tepetaş

Alternative Dispute Resolution

Dr. Candan Yasan Tepetaş, lisans eğitimini ve lisansüstü çalışmalarını Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır (Lisans, 2005 ve yüksek lisans, 2009). İsviçre Hükümeti Mükemmellik Bursunu alarak, 2012-2013 yılları arasında İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde (ISDC) konuk araştırmacı olarak çalışmalar yapmıştır. 

2015 yılında doktorasını tamamladıktan sonra İstanbul Tahkim Merkezi’nde (ISTAC) Kurucu Genel Sekreterlik ile ISTAC Ulusal ve Uluslararası Tahkim Divanlarında üyelik görevlerini üstlenmiştir. Bu sıfatlar ile hem milli hem de uluslararası çok sayıda tahkimde yer almıştır. ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarının hazırlanmasında aktif görev yapmıştır. ISTAC’taki görev süresi boyunca İİT Tahkim Merkezi’nin kuruluşunda rol oynamıştır.

Dr. Yasan, halihazırda Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Komisyonu üyesidir. Türk ve yabancı şirketlere tahkim, uyuşmazlık çözümü ve milletlerarası sözleşmelerin hazırlanması alanlarında danışmanlık yapmaktadır. İngilizce, Fransızca veya Türkçe yürütülen milli veya milletlerarası davalarda taraf vekili / danışman olarak görev almaktadır.

Dr. Yasan, bu çalışmalarına ek olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Milletlerarası özel hukuk, uluslararası ticaret hukuku ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü alanlarında ders vermektedir. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, ADR İstanbul işbirliğiyle kurulan The Solution’da tahkim alanında direktörlük görevini üstlenmektedir.

Dr. Yasan, tahkim ve milletlerarası özel hukuk konferanslarına konuşmacı olarak katılmaktadır. “Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim”, “Tahkimde Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi“, “Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt-1: Tahkim Anlaşması“, “Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt-2: Tahkim Yargılaması” isimli kitapların editörlerinden biridir. Milletlerarası özel hukuk, milletlerarası usul hukuku, tahkim, imalatçının sorumluluğu ve aile hukuku alanlarında yayınları bulunmaktadır.

Alternative Dispute Resolution

UZMANLIK

Alanı

Tahkim

Milletlerarası Sözleşmeler

Uyuşmazlık Çözümü

Danışmanlık

Taraf Vekilliği

Tahkim Eğitimi

Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb)

Arabuluculuk

Milletlerarası Aile Hukuku

Sektör

Milletlerarası Satım

İmalat

Banka Finans

Denizcilik

Lojistik ve Depolama

İthalat İhracat

Turizm

Sağlık

Tekstil

İnşaat

İletişim Bilgileri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul

YETKİNLİKLER

Profesyonel

Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu Üyeliği

ISTAC Danışma Kurulu Üyeliği

Kurucu Genel Sekreter, İstanbul Tahkim Merkezi, 2015-2019

Tahkim Divanı Üyeliği, İstanbul Tahkim Merkezi, 2015-2019

Akademik

Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora, 2009-2015

Lozan Üniversitesi, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü, Misafir Araştırmacı, 2012-2013

Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans, 2005-2009

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Lisans, 2000-2005

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Temel Arabuluculuk Eğitimi, 2022

Sage Mediation, Arabuluculukta Taraf Vekilliği Eğitimi, 2022