FASİLİTASYON

KOLAYLAŞTIRICILIK

Kolaylaştırıcı arabuluculukta arabulucu, kendisini geri çekmekte ve tarafları aktif bir şekilde iletişim kurmaları için cesaretlendirmektedir. Böylelikle taraflar uyuşmazlıklarına kendileri çözüm getirmektedir.

fasilitasyon kolaylaştırıcılık nedir

Kolaylaştırıcı arabuluculuk süreci, çatışma halindeki tarafların, verilecek kararın iyi bir uyuma sahip olacağı ve dolayısıyla oldukça sürdürülebilir olacağı inancıyla kendi kararlarını vermelerine yardımcı olur. Arabulucu da taraflara, onların karşılıklı olarak tatmin edici çözümler ararken yararlanmaları için yapılandırılmış bir süreç sunar.

Arabuluculuğun bu modelinde, arabulucu tarafların içinde bulundukları durumu değerlendirmelerine, kendi menfaatleri üzerine odaklanmalarına, durumu anlamalarına ve kendi aralarında anlaşmaya ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla ihtilafın çözümü için kontrol tarafların elinde bulunmaktadır.

Kolaylaştırıcı yaklaşım genellikle Batı yargı sistemlerinde tercih edilir ve anlaşmaya varmak için tarafları tarafsız bir ortamda bir araya getirmeyi içerir. Arabulucu ilk olarak tarafların her biri ile ayrı toplantılar yapar ve tarafları özellikle ulaşmak istedikleri sonuçlara odaklanmaya teşvik eder. İlk aşamadan sonra, tarafların arabulucu ile yaptıkları ayrı görüşmelerin ve arabulucu aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin bir sonucu olarak birlikte değerlendirecekleri bir ortak toplantı yapılır. Bu yaklaşımın avantajı, tarafların herhangi bir paralel davadaki resmi yasal konumlarına ‘halel getirmeksizin’ tarafsız, bağımsız bir üçüncü şahsın varlığında ihtilafla ilgili endişelerini doğrudan paylaşmalarına izin vermesidir.

Kolaylaştırıcı arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı çözümlediktenten sonra da ilişkilerine devam etmelerini sağlaması ve menfaatlerine odaklı çözümler yaratması açısından etkin bir yaklaşımdır.