uyuşmazlıklara etik,sürdürülebilir ve adil çözümler

ADRIstanbul kurum, kuruluşlar, yatırımcılar, işverenler, devletler arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarında kalıcı, sürdürülebilir, katma değeri yüksek anlaşmalara hızla ulaşılması için servis veren bir platformdur. Ekibindeki seçkin ADR uzmanları, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların etik gözeten, verimli, sürdürülebilir ve akılcı anlaşmalara dönüşmesini sağlar.

AMACIMIZ

ADRIstanbul özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde;

  • Arabuluculuk(Türk hukuku ve Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu kapsam dahilidir.)
  • Etkin Müzakere
  • Ön Değerlendirme –Değerlendirme
  • Müzakere
  • Kolaylaştırıcılık

Yöntemlerinin Türk İş dünyasında etkin kullanılmasına, sağladığı katkıların fark edilmesine, yaygın olarak tercih edilmesine öncülük etmeyi ve alan yaratılmasını amaçlar. ADRIstanbul, uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ve risklerin yönetimi konusunda sunduğu ‘özel danışmanlık ve eğitim servisleri’ ile kurum ve kuruluş karlılıklarında önemli oranda fark yaratılmasını sağlamaktır.

Değerler

Yenilikçilik
Yaratıcılık
Etik uygulamalar
Dürüstlük
Güvenilirlik
Kalite

Kapsayıcılık ve Farklılıklara Saygı

ADRIstanbul her bir bireyin eşsiz ve değerli olduğunu kabul eder; ırk, din, inanç, cinsiyet, dil, etnik köken, milliyet, fiziksel–ruhsal engellilik, kültür, sosyo-ekonomik durum, statü farklılıklarının tamamına aynı saygı ve duyarlılıkla yaklaşır ve eşit hizmet sunar.

Sosyal Sorumluluk Projeleri