Nasıl Yapıyoruz ?

Büyük değişimlerin yaşandığı yepyeni bir döneme geçtiğimiz günlerde, özel yaşamdan toplum yaşamına, her alana yansıyan pek çok uyuşmazlık gündemde. Akıllı bütçelerle hızlı, net, sağlıklı çözüm tasarımlarıyla farklı sektörlerde uyarlama, iptal, işyeri uyuşmazlıkları, işten çıkma, çıkarılma, tedarik zinciri sıkıntıları, sözleşmeye aykırılıklar, haksız rekabet, kiralama, satın alma, sigorta, hizmet kusurları, alacak, tazminat gibi pek çok konuda sizinle ve karşı tarafla birlikte gizliliği koruyarak yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler oluşturulması ilk hedefimiz.

Devamını Okuyun

Avukatlarınız, mali müşavirleriniz, yetkili temsilcileriniz, siz, yönetim kurulunuz ile birlikte sizin için sahaya çıkan bir takımız.

SUNULAN ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Arabuluculuk

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin en bilinenidir. Arabuluculuk ile uyuşmazlık yaşayan taraflar, istendiğinde vekilleri ile birlikte bağımsız ve tarafsız bir arabulucu aracılığıyla bir araya gelerek onun rehberliğinde birlikte bir çözüm geliştirir. Uyuşmazlığın, dışarıdan bir kişinin kararıyla değil sizin ve karşı tarafın ortak çıkarlarına uygun, sürdürülebilir bir anlaşma ile sonuçlanması hedeflenir. Ekibimizden seçtiğiniz tarafsız arabulucunun süreç yönetimiyle bu sonuç sağlanır. Süreç sonunda icrayı kolay ve güvenilir kılacak yasal belgeler düzenlenir.

Devamını Okuyun

Arabuluculuk gönüllü olarak yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Karşı tarafla oturup konuşarak çözülebilecek özel hukuka ilişkin birçok uyuşmazlık için arabuluculuktan faydalanabilirsiniz. Arabuluculuk yöntemini kullanmak için uyuşmazlık konusunun arabuluculuk için elverişli olması ve tarafların bu süreci kullanmak istemesi yeterlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Müzakere

Müzakere, anlaşmazlıkların çözümünde veya artı değer elde etmede, talep edileni almak için kullanılan en etkili iletişim yöntemlerinden biridir. Birbirinden bir şey elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle taleplerini kabul ettirmesine odaklı yürütülür. Müzakere, insan yaşamının ayrılmaz bir unsuru olmakla beraber müzakere sırasında etkin müzakere yöntemleri kullanma oranı sınırlıdır.

İş yaşamında karlılığı, verimliliği, doğru iletişimi hedefliyorsanız, sizinleyiz.

ADRIstanbul olarak yapacağınız müzakerelerde, müzakereciniz ya da müzakere koçunuz olarak takıma katılabilir ya da ekibinizin müzakere yetkinliklerinin artması için eğitim ve klinik çalışmalar tasarlayabiliriz. İstediğiniz takdirde ekibimizden uzman bir müzakereciyi sizin adınıza müzakere etmesi için görevlendirebiliriz. Böylece sizin için en kazançlı ve en tatmin edici çözümlere müzakere yolu ile ulaşabilirsiniz.

Devamını Okuyun

Aile anayasası mı oluşturacaksınız? Gelin, dışarıdan tarafsız  bir arabulucu ile, aile üyelerinizle konuşup müzakere etmenizde sizlere destek olalım. Sadece bu alanda değil müzakereye ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızdayız. Konkordato alacaklıları, banka ve fonlarla yapışacak yapılacak müzakerelerde de sizlere destek olabiliriz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fasilitasyon(Kolaylaştırıcılık)

Kolaylaştırıcılık, belirli konular üzerinde farklı fikir ve talepler varken görüşmelerin sürmesinde gözlemci olan ve varılan anlaşmaların tamamlanmasına, gerekiyorsa yasal çerçevesinin oluşturulmasını sağlama süreci olarak gerçekleşir.

Kolaylaştırıcılık taraflar arasında uyuşmazlık olan durumların çözülmesi sürecinde ve doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesinde etkilidir. Bir işyerinde çalışanlar arasında cinsiyete, ayrımcılığa ve başka faktörlere dayalı olarak ortaya çıktığı iddia edilen uyuşmazlıkların kurumsal anlamda yönetilmesi için, tarafların birbirlerini dinlemelerini ve anlamalarını sağlayabilecek bir yöntemdir. Böylece işyerindeki gerginliği azaltmanız ve hatta çözmeniz mümkün olur.

Değerlendirme

Alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biri de önleyici bir yöntem olan ‘değerlendirme’dir. Çatışma yaşayan tarafları bir araya getirerek çatışmanın tüm taraflar açısından en tatmin edici şekilde çözülebilmesi için farklı yöntemlerin masaya yatırıldığı bir süreçtir. Uyuşmazlığın tüm tarafları açısından anlaşma içeriğinin tasarlanması, taraflar açısından SWOT analizi, uyuşmazlığın analizi ve yakın orta uzak vadeli çözüm alternatifleri değerlendirilir. ADR dışındaki yargı yolunun getireceği kazanç ve kayıplar, ekibimiz uzmanları tarafından irdelenir, rapora dönüştürülür.

Net ve sağlıklı anlaşmalar yapılması için özellikle önereceğimiz bu yöntemde bizimle çalışmanızı isteriz.

Tahkim

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin en bilineni tahkimdir. Tahkimde, konunun uzmanı olan bir hakem veya hakemlerden oluşan bir panel, uyuşmazlığı yasal prosedürlere göre inceler ve bir karar verir. Arabuluculuktan en önemli farkı da buradadır. Arabulucu herhangi bir şeye karar vermez, tarafların karar vermesine yardımcı olur. Yargılama odaklı değildir.

ADRIstanbul tahkim gereksinimi olduğunda size talebiniz halinde uyuşmazlık konusunda en uzman hakemleri ve tahkim merkezlerini önerebilir.

Med-Arb

ADRIstanbul uzmanları tarafından yürütülen arabuluculuk süreçlerinde, bu süreçten tahkime geçmek gerektiğinde, taraflar mevcut arabulucunun ya da ADRIstanbul ekibinden bir arabulucunun tek hakem olarak konuyu karara bağlamasını talep ederse bu süreç ADRIstanbul tarafından tamamlanır.

SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Risk Yönetim Danışmanlığı

Global ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşması, öngörülemeyen gelişmelerin artması ve sınırlı kaynak kullanımı zorunluluğu, kurum ve kuruluşların ‘uyuşmazlık risk yönetimini’ ve ‘kriz yönetimini’ uygulamasını gerektiriyor.

ADRIstanbul, ‘uyuşmazlık risk yönetimi’ alanında danışmanlık hizmeti vererek; müşterilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda riskin ve çözüm maliyetlerinin doğru yönetilmesini, marka değerinin, kurum saygınlığının ve rekabet gücünün korunmasını, katkı sağlayacak faktörlerinin belirlenmesini sağlar, uyuşmazlık çözümünün ait olacağı yargı sisteminin, uluslararası anlaşmaların ve alternatif çözüm yollarının iyi saptanmasını, uyuşmazlığın doğurduğu krizin çözümünde ‘stratejik yönetimi’e destek verir. 

Uyuşmazlıkların yönetim haritasının hızla oluşturulması, etkin ve ekonomik çözüm yollarının saptanması giderek daha önem kazanmaktadır. AdrIstanbul uzmanları, müşterilerine bu dönemlerde;

 

  • Durum Analizi
  • Uyuşmazlık Analizi
  • Çözüm Yolları Haritası Oluşturma
  • Riski Minimize Etme
  • Süreç Yönetiminde Yer Alan Diğer Aktörlerle Koordinasyon aşamalarının her birinde danışmanlık hizmeti verir, krizlerden ve yıpratıcı uyuşmazlıklardan en az maddi, manevi hasarla, hatta güçlenerek çıkmalarına katkı sağlar.
Alternative Dispute Resolution
Devamını Okuyun

Bu hizmetlerden; yerel ve global kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, tedarikçiler, küçük işletmeler yararlanabilir.

EĞİTİMLER

Arabuluculukta Taraf Vekilliği

ADRIstanbul; arabuluculuk sürecindeki doğru yürütülmüş taraf vekilliğinin kaliteli arabuluculuk hizmeti verilmesinde değer yarattığının farkında olarak bu sürece özel uygulama, yaklaşım ve düşünce yöntemleri için teorik ve uygulamanın pekişmesi için pratik eğitim programları oluşturur. Türk ve yabancı uzmanlar tarafından verilecek eğitimler, taraf vekillerinin bu alanda uzmanlaşmasını sağlar.

Etik Kodların Uygulanması

Eğitim programının içeriği, ADR uygulamalarında, danışmanlık hizmetlerinde ve eğitim programlarında uluslararası sistemlerce kabul edilmiş etik kodların özellikleri ve uygulanma yöntemleri, taraf haklarının korunması ve temel ADR ilkelerinin sağlıklı uygulamasıdır.

Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü

Özellikle pandemi süreciyle yaygınlaşan çevrimiçi uyuşmazlık çözümü uygulamaları için süreç eğitimi ve pratik çalışmaları kapsayan eğitimdir.

Singapur Konvansiyonu Kapsamlı Uygulama Eğitimi

12.09.2020 tarihinde Konvansiyon olarak yürürlüğe giren, 11 Mart 2021 tarihinde Türkiye tarafından onaylanan ve Türkiye’de sözleşme şartlarına bağlı olarak 11 Mart 2021’den altı ay sonra yürürlüğe girecek olan Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu’nun şartlarını, uygulama alanlarını, kriterlerini, ülkeler açısından önemini ve pratik çalışmaları kapsayan eğitimdir.