Siyasette Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

siyasette alternatif uyuşmazlık çözümleri

28 Tem 2021

Dr. Nimet Elif Uluğ yakın dostu Avukat Ferda Canözer Paksoy ile Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri alanının farkına vardığını söylüyor. Türkiye’nin her iki tarafın da menfaatlerini koruyabildiği, tarafsız, nötr bir tarafın kişileri dinlediği ve her iki taraf için de ortak faydalı çözümler üretilebilen bu alternatif uyuşmazlık çözümlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ülkemizde de bu yöntemler ile ilgili bilgi edinilebilmesi ve kullanımı için farkındalığın arttırılması gerektiğini belirtiyor.

            Dr. Nimet Elif Uluğ bir dönem siyasi danışmanlık yaptığını ve bu dönemde belediye başkanlarıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini paylaştığını, belediyeler bünyesinde Arabuluculuk Merkezlerinin açılmasının hem belediyeler hem  insan ilişkileri açısından daha yapıcı bir yöntem olacağını ve aynı zamanda Türkiye’nin bütün bu ruh iklimine çok barışçıl bir faydası olacağını düşündüğünü ekliyor. Türkiye’nin barışa ve siyaset dilinin yumuşatılmasına ihtiyacı olduğunu bunun da gerçekten ayakları yere basan, sağlam ve güvenilir bir arabulucu, iyi bir hukuk altyapısı olan bir kişiyle ya da dünya da olduğu gibi hukukçu olmayan ama bir kişiyle yapılması gerektiğini söylüyor. Bu yöntemler sayesinde aylarca haftalarca yıllarca mahkemelerde sürüncemede kalacak konuların çok kısa bir sürede çözümlenebildiğini gösterdiğini ekliyor.

Dr. Nimet Elif Uluğ dünyanın artık çok küçük bir yapıda olduğunu her şeye her an ulaşabilmemizin mümkün olduğunu ve artık çoğu kişinin yabancı dil bilmesi sayesinde dünyayı daha rahat anladığını düşündüğünü anlatıyor. Belediyelerde kurulmasında rol oynadığı Arabuluculuk Merkezlerinin Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak oluşturulduğunu anlatıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin de imza attığı Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu’nun bu yöntemlerin ülkemizdeki gelişimi ve kullanımı konusunda da çok büyük faydaları olacağını söylüyor. Türkiye’nin jeostratejik konumu bakımından dünyanın merkezinde olduğunu ve aynı zamanda bu kadar değişik bölgelere çok çabuk ulaşılabilme imkanı yaratmış olması bakımından son derece önemli ve  stratejik önemi çok yüksek bir ülke olduğunun altını çiziyor. Buradan dünyaya ulaşabilmenin çok önemli olduğunu söylüyor. AdrIstanbul’un aslında dünya ile akredite pek çok değerli arabulucuyla çalıştığını, uluslararası bir bakış açısına sahip olduğunu ve bu konular, kanunlar, kurallar hakkında çok ciddi bilgi ve birikime sahip olan bir ekibe sahip olduğunu da ekliyorç

 

Diğer Yazılarımız…