singapur-arabuluculuk-konvansiyonu-egitim-serisi

1.Modül , 5-6-7 Aralık 2022

2.Modül, 12-13-14 Aralık 2022

3.Modül, 19-20-21 Aralık 2022

Çevrimiçi

KİMLER KATILIR?

 • İş dünyasında aktif rolü olan yöneticiler, kurucular, YK üyeleri, danışmanlar
 • Aktif uluslararası ticaret yapan kurum ve kuruluşların yöneticileri, tedarikçileri
 • Sürdürülebilirlik projeleri içinde yer alanlar
 • Avukatlar, arabulucular, hakemler
 • Her disiplinden öğrenciler, akademisyenler
 • Uluslararası ticari işbirliklerine acık sektörlere destek veren STK’ların  yöneticileri, üyeleri
 • Girişimciler, Start-up ekipleri, yatırımcılar

 

1. Modül: SİNGAPUR ARABULUCULUK KONVANSİYONU’NU NE KADAR TANIYORSUNUZ? ULUSLARARASI TİCARETTEKİ ÖNEMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

5-6-7 Aralık 2022

17:00-20:00 / Online (zoom)

Toplam: 9 saat

5 Aralık

 • Singapur Konvansiyonunun Gerekliliği, Oluşturma Süreci (Ferda Paksoy- 3saat )
 • Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu nedir? Nasıl oluşturulmuştur? Neden ihtiyaç duyulmuştur?
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu ilişkisi, konvansiyonun bu hedeflerin realizasyonu için beklenen yararı nedir? Global Pounds konferansları ve günümüze yansımaları nelerdir?
 • Konvansiyonun dünyada yaygınlaşma ve kullanımına ilişkin güncel bilgiler

6 Aralık

 • İş dünyası ve yararlanıcılar için Singapur Arabuluculuk Konvansiyonundan yararlanma temel bilgileri (1 saat –Dr. Candan Yasan Tepetaş)

 

 • Arabulucular ve hakemler sürece hazırlar mı? Nasıl hazırlanabilirler? (1 saat- Dr.Candan Yasan Tepetaş )
 • Uygulama (Ferda Paksoy- Dr.Candan Yasan Tepetaş )

7 Aralık

 • İş dünyası, kamu ve hukuk sektörünün bu alanda işbirliği nasıl sağlanır? (1 saat- Yonca Yücel- Ferda Paksoy )

Hangi yatırımlar ve uzmanlık alanları ön plana çıkacaktır? (1 saat Yonca Yücel) 

2.Modül: SİNGAPUR KONVANSİYONUNUN UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

12-13-14 Aralık 2022

16:00-20:00 / Online (zoom)

Toplam: 12 saat

12 Aralık

 • Singapur Konvansiyonunun içeriği, özellikleri, genel nitelikleri, uluslararası ticaret ve yatırım alanına yansımaları (Prof. Dr.Ali Yeşilırmak – 2 saat)
 • Konvansiyon maddelerinin incelenmesi
 • Madde 1-3 (Dr. Candan Yasan Tepetaş – 1 saat)
 • Madde 4 (Yonca Yücel – 1 saat)

 

13 Aralık

 • 17.00-21.00 sadece bu tarih için
 • Madde 5 (Yonca Yücel – 1 saat)
 • Madde 6 ve uygulama örnekleri ( Candan Yasan Tepetaş -1 saat)
 • Konvansiyonun 7-16. Madddeleri değerlendirilmesi ( Dr.Mustafa Erkan- 1 saat)
 • Çekinceler ve icra edilebilirliğe dair örnekler ( Dr. Mustafa Erkan-1 saat)

14 Aralık

 • Uluslararası ticaretin, yatırımların, yatırımcı-devlet ilişkilerinin ve taraflar arası işbirliğinin daha hızlı, güvenilir ve etkin platformlar üzerinden yürütülebilmesinde Konvansiyonun rolü ve önemi nedir? (Yonca Yücel-2 saat )
 • Dünyadan örnekler ile soru-cevap (Ferda Paksoy & Dr. Candan Yasan Tepetaş & Yonca Yücel- 2 saat)

 

3. Modül: SİNGAPUR KONVANSİYONUNUN UYGULAMA ALANI VE KATKIARI

19-20-21 Aralık 2022

16:00-20:00 / Online (zoom)

Toplam: 9 saat

 

19 Aralık

-Singapur Konvansiyonunun Yeni Nesil Ekonomide Kullanım Alanları ; Girişim Sermayesi, Start-up, crowdfundings (Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması, SPVler, SPH’ler, Venture Capitaller, yeni ekonomi hubları ( Yonca Yücel – 2 saat )

Sürdürülebilirlik- Yatırım İlişkisinde Konvansiyonun Önemi ( Ferda Paksoy- 1 saat )

– Etki yatırımı eko-sisteminin karşılaştığı uyuşmazlık çeşitleri ve çözüm beklentileri (konuk konuşmacı )

 

20 Aralık     (konuk konuşmacı)

– Sosyal Etki Şirketleri ve Etki Yatırımcıları Yönünden Konvansiyonun Değerlendirmesi (Ferda Paksoy1 saat )

– Yatırım ve Yatırımcılara Dair Fayda ve Maliyetlerin, Risklerin Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Etki Analizi, Analizlerin  Konvansiyondan yararlanma kriterlerine yansıması (Yonca Yücel- 2 saat)

 

21 Aralık

 • Yatırım ve Ticari Şirketler Açısından Birleşme ve Devralmalar ya da Diğer Yapılanma Yöntemlerinde kullanılan sözleşmelerde Konvansiyonun etkisi, clause oluşturma. (Yonca Yücel -1 saat )

 

 • Arabulucular için Konvansiyonu Uygulama Yöntemleri (Ferda Paksoy- 1 saat )
 • Dünyada Singapur Konvansiyonu uygulamalarından örnekler ve bu örneklerin bize izdüşümleri neler olabilir? (Ferda Paksoy- Dr. Candan Yasan Tepetaş)

Eğitim Ücretleri :

1. Modül  -1500 TL+ KDV

2.Modül – 2000 TL +KDV

3.Modül -1500 + KDV

Üç modül birlikte 4500 TL + KDV

Bilgi İçin

info@adristanbul.com